Home Przedsiębiorstwo Koncepcja WABIO® Produkty i usługi WABIO® WABIO® - Biocentrum Links Disclaimer Kontakt Impressum

                        

WABIO® - Specjaliści w dziedzinie

  • produkcji biogazu z surowców bogatych w lignocelulozę

  • energetycznie samowystarczalnej produkcji bioetanolu

  •  efektywnego odzyskiwania bioenergii elektrycznej

  • efektywnego odzyskania bioenergii cieplnej

  •  odzyskiwania odkażonych organicznych nawozów NPKS z wysoką koncentracją składników pokarmowych

-       w decentralnie umieszczonych zakładach

-       pracujących zgodnie z systemem bioelektrownii WABIO®

-       użytkując wyłącznie biomasę z następującego pochodzenia:

      = pozostałości roślin rolniczych oraz / lub produkcji zwierzęcej;

      = pozostałości przemysłu spożywczego;

      = biogenne odpady komunalne

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzających

Sitemap                                                                   Seite drucken                                                    Aktualizacja strony: 01/2016